Dopravu zajišťujeme pro zdravotní pojišťovny se kterými máme uzavřeny smlouvy