Vzor: Příkazu ke zdravotnímu transportu

 

Realizaci transportu zajistíme na základě platného Příkazu ke zdravotnímu

transportu, který vystavuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení.

Tyto transporty jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Sanitní vůz si lze také objednat i jako samoplátce.